مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی

شرکت مهندسی ساباط انرژی پاک با داشتن تخصص در مهندسی محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی، پایش و مدیریت محیط زیست و همچنین ارزیابی ریسک اکولوژیک در کشور فعال می باشد. اهم طرح های انجام شده در زمینه مهندسی و مدیریت محیط زیست توسط شرکت ساباط انرژی پاک به شرح ذیل می باشد:

 • مطالعات زیست­ محیطی طرح­ های بین­ المللی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل زیست محیطی
 • پایش و نظارت عالیه زیست­ محیطی
 • تامین تجهیزات ایمنی و قطعات
 • مطالعات زیست محیطی بخش ساحلی (Onshore) و تاسیسات دریایی فراساحل (Offshore) میادین نفت و گاز
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح­ های بنادر و موج شکن
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح­ های سازه ­های آبی، سدها، واحدهای آب شیرین کن و خطوط انتقال آب
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح­ های تصفیه­ خانه­ های آب و فاضلاب
 • مطالعات زیست ­محیطی خطوط لوله انتقال گاز
 • مطالعات زیست­ محیطی ایستگاه­ های تقویت فشار و ذخیره­ سازی گاز
 • مطالعات زیست­ محیطی خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده­ های نفتی
 • مطالعات زیست­ محیطی واحدهای پتروشیمی
 • مطالعات زیست­ محیطی مخازن و انبارهای نفت
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح توسعه میادین نفتی
 • مطالعات زیست­ محیطی واحد های نمک زدایی
 • مطالعات زیست محیطی طرح ­های معادن و بهره ­برداری صنعتی
 • مطالعات زیست­ محیطی کارخانه ­ها و صنایع شیمیایی
 • مطالعات زیست­ محیطی نیروگاه ­های سیکل ترکیبی و خورشیدی
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح ­ها و مجتمع­ های گردشگری و پارک­ ها
 • مطالعات زیست­ محیطی طرح ­های شهری
 • مطالعات زیست­ محیطی مراکز دفن پسماند
 • انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی
 • انجام مطالعات مدیریت محیط زیست

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی طبق موضوع تصویب نامه شماره 214287/ت45880ه مورخ 03/11/1390 هیات وزیران، مصوب گردیده است. طبق این مصوبه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوبه شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390 نیازمند انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) می باشند.

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی.pdf

شرح خدمات ارزیابی اثرات زیست محیطی.pdf

فرآيند بررسي گزارشات ارزيابي.pdf

فهرست طرح های مشمول ارزیابی اثرات.pdf

eaaca-نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش.pdf

16df2-مصوبه اصلاحی ضوابط و معیارهای استقرار.pdf

51a72-استاندارد هاي حد مجاز خروجي از كارخانجات.pdf

e6844-استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات.pdf

0b2c7-استانداردهای خروجی فاضلاب.pdf

42914-آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها.pdf

c05d0-آیین نامه کارهای سخت و زیان آور.pdf

3abef-برخی از مواد قانون نحوه جلوگیری.pdf

6c6aa-برخی از قانون حفاظت و بهسازی محیط.pdf

fc347-بندهایی از چهل و دومین مصوبه شورایعالی.pdf

8ea98-تصويبنامه در خصوص تعيين حد مجاز استانداردهاي.pdf

76343-تعیین پارامترهاي مشمول خود اظهاري در پایش آلودگی.pdf

aab42-ضوابط خود اظهاري در پایش آلودگی محیط زیست.pdf

756d6-ضوابط و معیارهای استقرار صنایع.pdf

213bf-قانون برنامه اول توسعه اقتصادی .pdf

f7994-قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی .pdf

84457-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی .pdf

b6a26-استاندارد آب آشامیدنی.pdf