مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397

مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397

دسته ها: گالری تصاویر
عضویت در کانال ساباط انرژی پاک

با عضويت در كانال راهبران تصفيه خانه هاى آب و فاضلاب به روزترين آموزش هاى راهبرى را خواهيد ديد.

عضویت در کانال