دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان

دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان    

 

دسته ها: گالری تصاویر
عضویت در کانال ساباط انرژی پاک

با عضويت در كانال راهبران تصفيه خانه هاى آب و فاضلاب به روزترين آموزش هاى راهبرى را خواهيد ديد.

عضویت در کانال