مهندسی ارزش فاضلاب تهران

پروژه مطالعات مهندسی ارزش تصفیه‎خانه‎های فاضلاب جنوب غرب و شمال غرب تهران و خطوط انتقال تصفیه‎خانه جنوب غربی و همچنین انتخاب سیستم تصفیه‎خانه فاضلاب متمرکز یا غیر متمرکز در منطقه 22 تهران با حضور مدیران پروژه فاضلاب شهر تهران در شرکت‎های مهاب قدس، شرکت لار و همچنین مشاورین ارزش سامان گستر شریف و پاک اندیشان ساباط در محل شرکت فاضلاب تهران شروع بکار نمود.

دسته ها: اخبار شرکت