پکینگ مدیا ثابت و شناور (معلق)

پکینگ مدیاها بسترهایی هستند برای افزایش سطح تماس بیشتر رشد میکروارگانیسم‎ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی که از انواع پلیمرها ساخته می‎شوند. با استفاده از پکینگ مدیاها می‎توان حجم مخزن‎های هوادهی و بی هوازی را در تصفیه‎خانه‎های فاضلاب به طور چشمگیری کاهش داد. از مزایای پکینگ مدیاها می توان به افزایش سطح لوله، قابلیت ارتقاء ظرفیت، تبادل مناسب هوا در فرآیندهای هوازی و توزیع حداکثری جریان و همچنین تسریع در فرآیند نیتریفیکاسیون و دی نیتریفیکاسیون اشاره کرد. همچنین استفاده از پکینگ مدیاها باعث جلوگیری از شوک‎های ناشی از دبی خواهند گردید. پکینگ مدیاها به دو گروه ثابت و شناور تقسیم می‎شوند که هر کدام کاربرد ویژه‎ای دارند.

پکینگ مدیا ثابت و شناور (معلق)
22 مرداد 1397

پکینگ مدیا ثابت و شناور (معلق)

پکینگ مدیاها بسترهایی هستند برای افزایش سطح تماس بیشتر رشد میکروارگانیسم‎ها و باکتری های تجزیه کننده مواد آلی که از انواع پلیمرها ساخته می‎شوند. با استفاده از پکینگ مدیاها...