دیفیوزر هوادهی فاضلابی پرورش ماهی و حباب ریز

دیفیوزر هوادهی فاضلابی پرورش ماهی و حباب ریز
19 اسفند 1396

دیفیوزر هوادهی فاضلابی پرورش ماهی و حباب ریز

نقش دیفیوزرها در هوارسانی در پروسه ‌های هوازی یکی از ارکان مهم، انتخاب پخش کننده‌ های هوا (دیفیوزر) می‌باشد. درروش‌ هوادهي عمقي به منظور انتقال و تزريق مناسب هوا به آب يا...