معرفی کتاب تخصصی مرتبط با تصفیه ‎خانه و راهبری آن

عنوان کتاب: فیلترها در تصفیه آب (دانش و مهندسی)
ناشر: انتشارات آوای قلم
نویسندگان: دکتر ناصر رزاقی، پیمان روحانی، احسان مانی، رویا منصوری     
*
عنوان کتاب: مهندسی فاضلاب 
مرکز نشر دانشگاهی با همکاری شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، اصفهان
ترجمه: احمد ابریشم چی، عباس افشار، بهشید جمشید
*
عنوان کتاب: آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست
ناشر: انتشارات نقش مهر
تالیف: دکتر عباس اسماعیل ساری

عنوان کتاب: روش‎های کاربردی پاکسازی آلاینده‎های زیست محیطی
ناشر: مشهد: سخن گستر، 1391.
تالیف: محبوبه پرورش، سعید سعادت

معرفی کتاب
06 اسفند 1396

معرفی کتاب

عنوان کتاب: فیلترها در تصفیه آب (دانش و مهندسی) ناشر: انتشارات آوای قلم نویسندگان: دکتر ناصر رزاقی، پیمان روحانی، احسان مانی، رویا منصوری عنوان کتاب: مهندسی فاضلاب مرکز نشر...