طراحی،ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه‎های فاضلاب

طراحی، ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب مجموعه فعالیت‎هایی هستند که باید با محوریت حذف ساده آلایندگی از فاضلاب صورت پذیرد.
به طور کلی تصفیه خانه های فاضلاب یک بار طراحی و ساخته می شوند ولی باید توانایی تصفیه فاضلاب را در طول عمر خود داشته باشند و این موضوعی است که همواره در تصفیه خانه ها به عنوان یک مشکل وجود دارد و به علت طراحی ویا ساخت نادرست راهبری را با مشکلات جدی مواجه می سازد.
شرکت ساباط انرژی پاک با توجه سابقه طولانی خود در خصوص راهبری تصفیه خانه های فاضلاب همواره مشکلات طول عمری تصفیه خانه را در افق طرح با استفاده از تکنیک هایی نظیر مهندسی ارزش می بیند و بر این اساس طراحی و ساخت را انجام می دهد .

طراحی، ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب
17 بهمن 1396

طراحی، ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب

طراحی، ساخت، راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب مجموعه فعالیت‎هایی هستند که باید با محوریت حذف ساده آلایندگی از فاضلاب صورت پذیرد. به طور کلی تصفیه خانه های فاضلاب یک بار...

عضویت در کانال ساباط انرژی پاک

با عضويت در كانال راهبران تصفيه خانه هاى آب و فاضلاب به روزترين آموزش هاى راهبرى را خواهيد ديد.

عضویت در کانال