مهندسی ارزش در محیط زیست

تکنیک مهندسی ارزش (Value Engineering) به عنوان یکی از تکنیک­های متداول، تجربه شده و کارآی حل مساله، از سال 1948 در شرکت جنرال الکتریک خلق شده است. مهندسی ارزش در چارچوب تفکرات ارزش محور تقسیم‎بندی شده که روش­ها و ابزارهای مدیریتی دیگری مانند برنامه ریزی ارزش (Value Planning)، مهندسی ارزش(Value Management) وبرنامه ­ریزی استراتژیک ارزش (Value Strategic Planning) نیز در همین قالب تفکری تعریف می­ گردند.
به طور کلی مهندسی ارزش به دنبال ایجاد تعادل میان منابع و تامین نیازها و کارکردهای طرح/خدمت یا پروژه می‎باشد. این تعادل به واژگانی دیگر، در توازن میان نیروهای سه­ گانه مسایل فنی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی تعریف می گردد؛ هرگاه این نقطه تعادل به هر دلیلی جابه جا شود، شکاف (Gap) ارزش رخ داده است.
این تکنیک در واقع با روشی نظامند و مبتنی بر خلاقیت فردی و جمعی، کارگروهی و کارکردگرایی سعی دارد ارزش‎های ضعیف را شناسایی و تا حد امکان مسایل طرح/خدمت یا پروژه موجود را به طور کامل حل و یا حداقل بهبود دهد.
مهندسی ارزش به دنبال تغییر عرف­ها، نگاه­ها، زوایه­ های دید، مدل­های ذهنی در طراحی و اجرای پروژه­ ها و خدمات است. اعتقاد اصلی مهندسی ارزش بر امکان تغییر همه چیز به جز کلمه تغییر است که منجر به روند تدریجی و پایان­ ناپذیر بهبود موضوعات و مسایل می­ گردد.
امید است در سایه تجارب ارزشمند متخصصین کشور زمینه اجرای مطالعات موفق مهندسی ارزش در پروژه های ملی فراهم آید و کلیه ذی­نفعان از نتایج آن بهره مند شوند.
با توجه به پیچیدگی های مهندسی محیط زیست استفاده از تکنیک مهندسی ارزش در حل مسائل زیست محیطی روش بسیار کارآمدی است شرکت ساباط انرژی پاک با توجه به سابقه بدنه کارشناسی خود و همچنین با همکاری شرکت سامان گستر شریف اقدام به برگذاری دوره های آموزشی در این خصوص در سازمان های محیط زیست استانی و سازمان مناطق آزاد کشور نموده است و همچنین بزرگترین پروژه مهندسی ارزش فاضلابی کشور را که شامل چهار مورد تصفیه خانه و شبکه انتقال می باشد را در حال اجرا دارد.

مهندسی ارزش در محیط زیست
17 بهمن 1396

مهندسی ارزش در محیط زیست

تکنیک مهندسی ارزش (Value Engineering) به عنوان یکی از تکنیک­های متداول، تجربه شده و کارآی حل مساله، از سال 1948 در شرکت جنرال الکتریک خلق شده است. مهندسی ارزش در چارچوب تفکرات...