شرکت فنی و مهندسی ساباط انرژی پاک

ارائه دهنده خدمات نوین در مدیریت و راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی

خدمات ساباط انرژی پاک

پروژه های اجرایی و سوابق

مدیریت و راهبری تصفیه ‎خانه ‎ها

 • اصلاح و بازسازی تصفیه خانه صنعتی داروسازی جابر ابن حیان
 • اصلاح، بازسازی و راهبری تصفیه خانه صنعتی کوثر
 • راهبری تصفیه خانه صنعتی داروسازی جابر بن حیان
 • راهبری تصفیه خانه بهداشتی شهرک شهید بهشتی تهران
 • و ...
ادامه مطلب

دوره های آموزشی برگزار شده

 • آشنایی با انواع سیستم‌های تصفیه فاضلاب
 • آشنایی با انواع پساب‌های بهداشتی و صنعتی
 • آشنایی با انواع آزمایش‌های متداول تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
 • شرح تجارب موجود از تصفیه‌خانه‌های صنعتی و بهداشتی
 • استفاده مجدد از پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب
 • مهندسی ارزش و کاربرد آن در حل چالشهای رایج در تصفیه‎خانه‎های فاضلاب
 • تلفیق تکنیک‎های بیولوژیکی و شیمیایی در مدیریت راهبری تصفیه‎خانه‎ها
 • مهندسی ارزش، کاربرد آن در مدیریت و طرحهای عمرانی

دعوت به همکاری

شرکت ساباط انرژی پاک جهت تکمیل نیروی انسانی خود، از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‎نماید.
دریافت فرم استخدام

کانال رسمی و اینستاگرام ساباط انرژی پاک

t.me/rabarantasfiekhane 
@energypaak_ir